Presentaciones del libro «La belleza desarmada»

01 Enero
09/01/2020 | 18:00 | Polonia / Poland / Polska | Breslavia / Wrocław
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prezentacja książki "Bezbronne piękno", ks. Juliána Carróna

Ficha del evento